Manifest

White Guide Junior

White Guide Junior ska bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatssverige.

White Guide Junior ska värna om helheten och alltid söka efter en balans mellan god smak, näringsriktighet, utbud, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som är med och fulländar skolmåltiden.

White Guide Junior ska belöna skolor som lyckas med samarbetet kring skolmaten, där kostchefen och kockarna krokar arm med lärare, rektorer och eleverna själva och därmed lyckas koppla ihop pedagogik och gastronomi.

White Guide Junior tror på kraften i den mänskliga faktorn – där personligt engagemang, initiativförmåga och kompetens är med och skapar den yrkesstolthet som vi eftersträvar i de offentliga köken.

White Guide Junior ska självklart alltid se till matgästens bästa; det är för barnens och ungdomarnas skull vi finns till!

White Guide Senior

White Guide Senior uppmuntrar samarbete över gränserna – där alla tänkbara roller på ett seniorboende är med och skapar en helhet kring måltider och omsorg.

White Guide Senior ser till matgästens bästa, men ska samtidigt vara ett verktyg och hjälpmedel för personal och beslutsfattare.

White Guide Senior vill uppmärksamma seniorboenden som inser kraften i goda och näringriktiga måltider.

White Guide Senior tror på kraften i den mänskliga faktorn – där personligt engagemang, initiativförmåga och kompetens är med och skapar den yrkesstolthet som vi eftersträvar i de offentliga köken.