Kategorier & anmälan

Du har väl inte glömt att anmäla dig till White Guide Junior och White Guide Senior 2022? 

Sista datumet (12 november) för anmälan till huvud- och kockkategorierna har passerat, men det går fortfarande att anmäla sig till övriga kategorier. Sista anmälningsdatumet är den 1 mars 2022. Nedan kan du ta del av vilka kategorier som fortfarande är öppna för anmälan.

Alla inskickade formulär poängbedöms vilket innebär att alla inte kommer att få ett personligt besök. På så sätt blir utgallringen mer rättvis, innan testningen drar igång i början av året. 

I övriga personkategorier, som inte kräver ett besök, vill vi att du skickar ett mail med en motivering. Klicka på respektive kategori nedan, så slussas du vidare till anmälan.

Samtliga tester av förskolor, skolor och seniorboenden sker oanmälda mellan januari-april 2022. 

Vi ser fram emot din anmälan!

scan ikon

Årets Förskolekök

Måltidsmiljö, näring, säkerhet, smak och pedagogiskt samarbete är några av de parametrar vi bedömer i Årets Förskolekök. Man ska ha förmågan att sprida måltidsglädje bland de allra minsta genom dofter; smaker, synintryck, lyhördhet, humor, lekfullhet och kärlek till god och näringsriktig mat. 


Anmälan är stängd

Årets Förskolekock

De personer som placerar sig högt i Årets Förskolekock har med stor lyhördhet, hög kompetens och god förmåga att kommunicera lyckats sätta matgästen i centrum. För att anmäla dig i denna kategori måste du fylla i formuläret till Årets Förskolekök.


Anmälan är stängd

Årets Skolrestaurang

Här bedömer vi helheten, inte bara maten på tallriken. Smak, näring, säkerhet, måltidsmiljö, kommunikation, hållbarhet, service och pedagogiskt samarbete är några av de saker vi tar hänsyn till vid våra besök.

Anmälan är stängd

Årets Skolkock

De personer som placerar sig högt i Årets Skolkock har med stor lyhördhet, hög kompetens och god förmåga att kommunicera lyckats sätta matgästen i centrum. För att anmäla dig i denna kategori måste du fylla i formuläret till Årets Skolrestaurang.

Anmälan är stängd

krav ikon

Årets Hållbara Offentliga Restaurang

Här bedömer vi hur du arbetar med hållbarhet; både på kort och på lång sikt. Vad gör du för att minska svinnet, höja kunskap om klimatpåverkan hos lärare och elever och utvecklar samarbeten med pedagoger i syfte att minska ditt eget klimatavtryck? För att anmäla er i den här kategorin, klicka på knappen nedan och skicka namn på er förskola/skola, er kommun och bifoga info om ert hållbarhetsarbete.

Anmälan är öppen

oatly ikon

Årets Klimatkök

Syftar till att lyfta fram de förskole- och skolkök som satsar på klimatsmarta måltider, och aktivt arbetar för en omställning till en mer växtbaserad mat som är bra både för hälsan och klimatet. 


Anmälan är öppen

generation pep ikon

Årets Pep-skola

I denna kategori belönas de skolor som både arbetar aktivt med fysisk aktivitet och hälsosamma måltider. För att vara med och tävla i den nya kategorin och få ett oanmält besök av juryn för White Guide Junior – krävs att skolan är registrerad i Generation Peps digitala och kostnadsfria stöd Pep Skola (se Pepskola.se) samt att du besvarat Pep Skola-enkäten för att ha möjlighet att komma med i gallringen till Årets Pep-skola 2022.


Anmälan är stängd

Årets Skolmatsrätt

Priset ”Årets Skolmatsrätt” går till den skola som skickar in det vinnande recept som är en favorit hos barnen. Receptet ska, förutom att vara favoriträtt vara gott, hållbart  och hälsosamt. ALLA skolor kan delta och för att göra detta ska man maila in:

  • Ett recept anpassat till 100 portioner.
  • Ett eller flera bra foton av rätten.
  • En kommentar kring hur och varför just denna rätten kom till och varför det är en favorit.


Anmälan är öppen

Årets Gröna Skolmåltid

Vilka satsningar har man gjort för att erbjuda en grönare, vegetarisk meny och hur kommuniceras detta till matgästerna? Detta kollar vi när vi besöker de grund- och gymnasieskolor som anmält sig i huvudkategorin Årets Skolrestaurang, som gått vidare i processen och får ett besök. Endast dessa har möjlighet att nomineras till denna kategori. 

måltid ikon

Årets Gastronomiska Rektor

De som vill vinna det här priset måste bevisa att hen förstår och främjar kopplingen mellan en god måltid och goda studieresultat samt är lyhörd för både kökspersonalens och matgästens behov. För att anmäla någon i denna kategori, klicka på knappen nedan och mejla namn på personen, vilken förskola/skola hen arbetar på samt en motivering.

Anmälan är öppen

Sodexo ikon

Årets Måltidschef

Kommunikation, helhetssyn, tydlighet och helhjärtat fokus på matgästen. För att anmäla någon i denna kategori, klicka på knappen nedan och maila namn på person man vill anmäla, vilken kommun hen är måltidschef i samt en motivering.

Anmälan är öppen

WWF ikon

Årets Hållbara Skolmatskommun

Har tagits fram i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Här letar vi efter kommuner som är duktiga på hållbarhet över hela skolmatskedjan. Priset har utgångspunkt i fyra områden: Klimat, schysst mat, matsvinn och att öka kunskapen om hållbar mat. 


Anmälan är öppen

Årets Seniormåltid

Smak, måltidsmiljö, engagemang, variation, lyhördhet, hållbarhet, kommunikation och bemötande är några av de parametrar vi bedömer när vi provar maten på äldreboenden runt om i Sverige. Men framförallt vill vi se hur man gör vardagen till en fest för de boende, och kröna goda och näringsriktiga anrättningar med den viktiga personliga touchen.

Anmälan är stängd

Årets Seniorkock

För att placera dig högt i Årets Seniorkock ska du inte bara vara en passionerad matlagare – du ska även vara kompetent, lyhörd och beredd att göra det där lilla extra som krävs för att bjuda matgästerna på dygnets alla måltider. För att anmäla dig i denna kategori måste du fylla i enkäten till Årets Seniorkök.

Anmälan är stängd

White Guide Senior Special Foods

Vi vänder oss till er som tillagar konsistensanpassad mat på ert seniorboende samt använder er av konsistens-guiden för att säkerställa rätt konsistens. För att delta ska man maila in:

  • Skicka in ett recept på en timbalrätt/dessert som är en favorit hos de matgäster som har behov.
  • Ett eller flera bra foton av rätten.
  • Besvara frågan: Hur säkerställer ni att den konsistensanpassade maten serveras enligt kökets visioner gällande rätt konsistens, utseende och upplägg när den når matgästen?


Anmälan är öppen